Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01126
12-09-1951
Samenvatting
Resolutie van het uitvoerend comité van de Nederlandse Raad der Europese Beweging inzake het Europese leger.
Het comité dringt er bij de regering op aan dat zij haar waarnemers bij de behandeling van het Plan-Pleven vervangt door volledig bevoegde onderhandelaars, opdat zij een positieve bijdrage zullen kunnen leveren voor het bereiken van een voor alle betrokken volkeren aanvaardbare vorm voor een Europees leger. Nederland moet zijn afzijdigheid prijsgeven, zoals ook anderen hun oorspronkelijke bezwaren hebben laten varen.