Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01129
15-12-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Luns doet verslag van zijn onderhoud met de Franse ambassadeur over de suggestie van Adenauer dat de regeringshoofden van de 6 EDG-landen zich van tijd tot tijd zouden verenigen om een gezamenlijke politieke lijn vast te stellen. De Franse regering heeft hier overwegende bezwaren tegen. Zij wijst erop dat meerdere landen dit ongetwijfeld zullen verhinderen.
Voorts zou van de oorspronkelijke opzet in de praktijk niets terecht komen als naast de twee Raden nog een speciale buitenlandse politiek zou worden geformuleerd door de 6 landen. De Fransen vrezen dat de Duitsers de gelegenheid zouden krijgen de gezamenlijke strijdkrachten te gebruiken als stok achter de deur voor de verdediging van specifiek Duitse belangen, die op den duur wel eens op agressie zouden kunnen uitlopen.
Luns heeft aangegeven dat Nederland ook gereserveerd staat tegenover het Duitse initiatief.