Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01132
30-01-1953
Samenvatting
Concept-rapport aan de Koningin nav. het advies van de Raad van State betreffende het ontwerp van wet tot goedkeuring van het EDG-verdrag.
De ondergetekenden delen het oordeel van de Raad van State dat de noodzaak van inschakeling van W-Duitsland bij de verdediging van Europa zo evident is, dat de over deze bezwaren moet worden heengestapt. De Koningin wordt gevraagd om het wetsontwerp nu snel naar de Tweede Kamer te sturen.