Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De EDG in de overgang.
Op 6 februari vergaderde de adviesraad voor de EDG over de te treffen voorzieningen in de aanloop naar het in werking treden van het verdrag en het Commissariaat. Er zal dan een vertegenwoordiger van de regeringen bij het commissariaat worden gestationeerd. De vraag is wie deze Delegué Général moet aansturen. Volgens Duyverman zal het contact tussen de DG en de regering verlopen via de minister van Oorlog, waardoor deze ook verantwoordelijkheden van andere ministers gaat bekleden. Het gevolg van deze benadering is dat vakministeries de verantwoordelijkheid krijgen voor verschillende vormen van sectorale integratie. Logischer zou zijn als het contact met supranationale gemeenschappen steeds wordt geleid via Buitenlandse Zaken en dat deze coördinatiecommissies instelt waarin alle direct betrokken ministers zijn vertegenwoordigd.
Jitta: "De zaak lijkt mij té belangrijk, en heeft ten aanzien van andere integratievormen ook te veel consequenties, om op grond van dergelijke opportunistische overwegingen te worden beslist."