Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01135
21-02-1953
Samenvatting
F630. Fock doet verslag van zijn etentje met de Amerikaanse ambassadeur, die de vroeg waarom de Nederlandse regering niet aandrong op omiddellijke ratificatie van het EDG-verdrag. Fock had hierop geantwoord dat de Kamer eerst zekerheid wil hebben op de aanvullende Franse protocollen. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse wensen toch enigermate bevreemdend zijn, aangezien men beter de Fransen enigszins onder 'druk' zou kunnen zetten.