Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
EDG in de 'post-ratificatieperiode'.
Jitta brengt een brief van BuZa onder de aandacht (niet opgenomen; handelt over decentralisatie taak EDG-commissariaat). Hij vroeg zich af of hier meer achter zat. Lewe antwoordde hierop dat de neiging van het ministerie van Oorlog om alle EDG-zaken naar zich toe te trekken de laatste tijd weer merkbaar was. Op de vraag of de brief moest worden gezien als een gecamoufleerd verzoek om steun t.b.v. het interdepartementale overleg en om het drijven van Oorlog tegen te gaan antwoordde Lewe bevestigend. Dit betekent dat het gewenst is als de minister-president te kennen geeft bij het op korte termijn te houden interdepartementale overleg te worden betrokken.