Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01145
28-08-1954
Actoren
Memorandum
Samenvatting
128. EDG.
Spaak heeft aan Mendès-France nieuwe voorstellen gedaan om de ompasse rond de EDG te doorbreken. Volgens Spaak zou zijn voorstel de letter van het EDG-verdrag eerbiedigen; met name zou hierin geen sprake zijn van een veto-recht, voorbehouden aan de regeringen der deelnemende landen. Bij bestudering van het plan-Spaak blijkt het de toets der kritiek niet te kunnen doorstaan. Volgens het systeem-Spaak wordt de beoordeling van een noodtoestand in eerste instantie overgelaten aan de Ministerraad en niet aan het Commissariaat.
Hoewel het voorstel dus geen formeel veto-recht voor 8 jaar behelst is het moeilijk vol te houden dat deze de letter en geest van het verdrag zou eerbiedigen. Inmiddels is vernomen dat Mendès-France het voorstel van Spaak heeft afgewezen.
Eschauzier stelt dat Spaak zijn voorstellen heeft gedaan zonder hierin Nederland te kennen.