Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01151
23-06-1954
Actoren
codetelegram
Samenvatting
SLECHTE KOPIE
Op 22 juni vond in Luxemburg een bespreking plaats tussen Bech, Spaak en Beyen over de kansen van ratificatie van de EDG of een mogelijke alternatieve oplossing voor Duitse herbewapening. De drie waren bezorgd over de werkelijke bedoelingen van Mendès-France, de nationalistische en neutralistische tendenzen in W-Duitsland en de mogelijkheid dat de VS en het VK zullen trachten op een ongelegen moment een uitspraak van de Franse regering inzake de EDG te forceren, waarin de Benelux niet wordt gekend.
De drie ministers waren van mening dat op zo kort mogelijke termijn op initiatief van de Benelux een ministersbijeenkomst van de 6 in Brussel wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomst ware duidelijk te maken aan de Franse minister-president dat de Benelux (en vermoedelijk ook W-Duitsland en Italië) een alternatieve "Europese" oplossing voor EDG waaraan essentiële kenmerken van het verdrag ontbreken (m.n. het supranationale karakter) onaanvaardbaar is. Het enige aanvaardbare alternatief voor herbewapening van Duitsland is toelating tot de NAVO op voet van gelijkheid.