Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01154
25-03-1953
Actoren
Brieftelegram
Samenvatting
Richtlijnen aan de Nederlandse delegatie te Parijs betreffende de algemene opzet van het Commissariaat van de EDG.
A- Het commissariaat ware te beschouwen als een geheel nieuwe organisatie, welke belast zal worden met de oprichting, opleiding, bewapening, uitrusting etc. van de Europese strijdkrachten.
B- Vergelijking van het commissariaat met reeds bestaande organisaties is niet wel mogelijk. De vergelijking met een nationaal ministerie van Defensie benadert de waarheid het dichtst.
C- Nederland ziet het commissariaat als een college, dat als zodanig in zijn geheel verantwoordelijk is voor haar beleid. Aan dit collegialiteitsbeginsel hecht de Nederlandse regering grote waarde.
D- Een taakverdeling is desondanks wenselijk.
E- De Nederlandse regering ziet binnen het commissariaat geen scheiding tussen civiele en militaire afdelingen.
F- De Nederlandse regering acht een commissariaat als samenstel van meerdere ministeries onaanvaardbaar, waarmee de voorstelling dat de Forces Armées het eigenlijke defensie ministerie zou zijn, eveneens verworpen is.

N.b. deze richtlijn werd op 24/3 aanvaard door de interdepartementale werkgroep voor de EDG en daarna namens de regering verzonden.