Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01155
23-03-1955
Samenvatting
263. Betreft: Nota inzake de Europese Integratie.
Volgens Bot valt de nota precies op het goede ogenblik om enerzijds richting te geven aan de alom bestaande behoefte de abrupt afgebroken draden der Europese samenwerking wederom op te vatten en anderzijds om in concreto tekening te brengen in het toekomstig beleid op het gebied der Europese samenwerking, dat immers zeer vertroebeld wordt door om zich heen grijpende plannenmakerij en spraakverwarring.
Bot becommentarieert voorts passages uit de nota.
Zie ook