Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01156
17-04-1955
Samenvatting
286. Minister Spaak, Europese integratie en Atlantische Samenwerking.
Bot wijst nogmaals op een bericht uit Ottawa van een rede die Spaak begin maart 1955 in Montreal heeft gehouden. Hierin weest Spaak op de noodzaak van economische integratie tussen de W-Europese landen, teneinde 'decline and eventual decadence' te verhoeden. Ter bevordering van een zo groot mogelijke welvaart is de totstandkoming van een grote gemeenschappelijke markt in een geïntegreerd Europa geboden.
Ook maakte Spaak melding van zijn opvatting dat voor een militaire organisatie een politieke organisatie vereist was. "A beginning toward a political organization should be made now."

Beyen tekende aan: "Over het 'hoe' zweeg de heer Spaak echter."