Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01157
19-04-1955
Samenvatting
288. Rede M en Duitsland en de West-Europese integratie.
N.a.v. een toespraak die Beyen op 21 april in Leiden gaat houden meent Bot dat het wenselijk is dat hij verklaart dat het wederopnemen van de W-Europese integratiegedachte niet identiek is met het fixeren van de bestaande verdeling van Duitsland. Wil men W-Duitsland houden aan de W-Europese zijde, dan zal men het land niet in het onzekere moeten houden omtrent de overtuiging dat de Duitse hereniging ook W-Europa ter harte gaat.