Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01158
21-04-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
900. Integratie.
N.a.v. een gesprek met Snoy en Ockrent deelt Van der Beugel mee dat Spaak politiek, intellectueel en emotioneel zeer sterk gegrepen is door de ideeën die Beyen hem in de briefwisseling had uiteengezet. Beide heren meenden echter dat Spaak zeer pessimistisch was om het plan aan zowel Duitsland als Frankrijk te verkopen.
W.b. Snoy's plan voor een vrijhandelszone heeft Van der Beugel gezegd dat Nederland dit plan vindt voortborduren op de OEES en dat het daarom juist zou zijn om dit plan in de OEES te lanceren. In principe zou Nederland dit Belgisch plan gaarne willen steunen.
Snoy is duidelijk gemaakt dat Beyen een dergelijk plan niet ziet als een alternatief voor zijn eigen gedachten, omdat het een aantal vitale en essentiële elementen uit zijn eigen gedachten mist.