Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01160
20-04-1955
Samenvatting
285. Vervoerspolitiek en Europese integratie.
Uitvoerig memorandum waarin Bot een bijdrage levert aan de concretisering van het BuZa-standpunt inzake de verkeersintegratie. Zijn conclusie is dat de meest logische oplossing zou zijn deze te plaatsen binnen het kader van de algemene gemeenschappelijke markt. Sectorsgewijze integratie i.h.k.v. de EGKS hoeft in beginsel niet te worden uitgesloten, maar haar verwezenlijking zal aanzienlijk meer moeilijkheden met zich meebrengen en minder waarborgen bieden voor het tot zijn rechtkomen van de Nederlandse opvattingen en belangen op verkeersterrein. Ook voelt Bot weinig voor een afzonderlijke Transport-gemeenschap. Supranationale samenwerking van de zes op transportgemeenschap hoeft ook niet in strijd te zijn met de samenwerking binnen de Europese Conferentie van Transport-ministers, waarvan 17 landen lid zijn.