Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01161
19-02-1955
Samenvatting
240. Brief Pella aan Martino inzake eventuele nieuwe werkzaamheden Assemblee ad hoc. In zijn brief van 11 februari stelt Pella voor deze kwestie op de agenda te plaatsen van een eventuele nieuwe bijeenkomst van de zes ministers van de EGKS. Bot gaat akkoord met het advies hierover van De Ranitz. Deze legt in zijn memo van 18 februari uit dat met de verwerping van de EDG de basis voor de Assemblee ad hoc is komen te vervallen. Pella vraagt nu of voortzetting van de bestudering van Europese integratievraagstukken door een internationale groep van parlementariërs door de regeringen wenselijk wordt geacht. De Ranitz meent dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Overleg op interparlementair niveau zou de lamp brandende kunnen houden, waardoor politieke voorwaarden kunnen worden geschapen die de regeringen kunnen aansporen tot verdergaande stappen.
De oplossing zou kunnen zijn een werkgroep uit de Commission Constitutionelle opdracht te geven een studie te maken van verschillende aspecten van Europese integratie.