Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01166
19-06-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1211. Bespreking met Bn Snoy betr. Brusselse conferentie.
Tijdens de lunch werden vooral procedurele zaken besproken. Spaak wil twee commissies in het leven roepen, nl. Één voor de gemeenschappelijke markt en één voor Euratom. Hij meent dat de beste oplossing zou zijn indien Marjolin die voor de GM zou voorzitten, terwijl Snoy graag wil dat Eschauzier de Euratom-commissie gaat leiden. Van der Beugel zal dit met DGPZ opnemen. T.a.v. de Franse houding wordt vooral de overgang van de eerste naar de tweede etappe een lastig punt. Snoy achtte concessies aan de Fransen alleen mogelijk wanneer institutioneel de zaak zo zou worden opgezet, dat de overgang naar de tweede etappe niet geblokkeerd zou kunnen worden door een der deelnemende landen.
Zie ook