Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01168
06-06-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
95. Uit informatie uit de eerste hand blijkt dat zowel Schuman als René Mayer pessimistisch zijn over de kansen van verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt en Euratom. De eerstgenoemde meent dat de EGKS nog juist op het goede moment is totstandgekomen, maar hij moet helaas erkennen dat sindsdien het tij voor de integratie is verlopen. Schuman acht de methode die de regering-Mollet volgt verkeerd: indien de Franse regering het rapport-Spaak in het parlement en met belanghebbende groepen bespreekt alvorens een definitieve tekst voor de verdragen is opgesteld, zal de oppositie alle gelegenheid krijgen om met alle macht in het geweer te komen, met het gevaar dat de onderhandelaars bij voorbaat gebonden zijn, zodat men in Brussel opnieuw in een impasse komt.