Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01171
04-11-1955
Actoren
Brief
Samenvatting
Algera reageert op brief Beyen van 14 oktober met daarin een samenvatting van de werkzaamheden tijdens de Brusselse studieconferentie. Hij graag gezien dat onder dienstenverkeer melding was gemaakt van de moeilijkheden die op transportgebied ondervonden met andere landen, die hun eigen systemen met discriminatie willen handhaven en moeilijk toegankelijk bleken voor de gedachte van de gemeenschappelijke markt voor transportdiensten. De in het verslag weergegeven politiek is alleen aanvaardbaar als het budgettaire evenwicht in de transportbedrijven wordt bewaard en dat een gemeenschappelijke markt voor het dienstenverkeer wordt gerealiseerd. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde als men over tariefpolitiek wenst te spreken.
Zie ook