Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01178
03-05-1955
Samenvatting
294. Europese integratie.
Tijdens de 24e zitting van de Speciale Raad van Ministers vernam Bot van Stijkel dat HA-lid Etzel een nieuw integratievoorstel heeft gelanceerd. Volgens die voorstel zou de komende ministerconferentie van de EGKS moeten besluiten een constituante via directe algemene verkiezingen in te stellen die als opdracht zou krijgen om binnen een vastgestelde termijn een algemeen integratieplan voor te leggen aan de regeringen en zelf dit plant binnen een eveneens van te voren vastgelegde termijn aan de respectievelijke parlementen voor te leggen.
Bot meent echter dat directe algemene verkiezingen niet noodzakelijk en nuttig zijn. Wel lijkt het van groot belang om de nationale parlementen in te schakelen, waarmee de politieke barometer kan worden gepijld.
Voorts gaat het gerucht dat Pinay en Adenauer het eens zouden zijn over herbenoeming van Monnet als president van de Hoge Autoriteit.