Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01182
21-02-1955
Samenvatting
241. Betreft: Aantekening mr Blaisse inzake prae-integratie overeenkomsten.
Blaisse wil d.m.v. een stelsel van multilaterale verdragen de weerstanden uit de weg ruimen, die thans een Europese economische integratie verhinderen en op deze wijze voorwaarden scheppen voor verwezenlijking van deze integratie. Bot meent echter dat de deelnemende landen vooraf al een globaal plan moeten hebben voor de uiteindelijke situatie die zij willen scheppen. Dit vereist overeenstemming tussen de betrokken landen en de bereidheid tot het brengen van zekere offers, die echter volgens Blaisse nog ontbreekt. Bot meent dat deze ontwikkeling alleen mogelijk is in het kader van een supranationale organisatie.
Zie ook