Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01183
22-03-1955
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
678. Plannen Mr. Blaisse.
Het plannenseizoen begint op gang te komen. Inzake het plan-Blaisse schreef Kymmell een notitie (bijgevoegd). Indien de politieke beslissing wordt genomen om dergelijke plannen in Straatsburg te bespreken heeft Van der Beugel daar geen bezwaar tegen. Toch moeten dergelijke denkbeelden intern getoetst worden en daartoe is het commentaar van Kymmell uiterst nuttig. Het plan-Blaisse typeert Van der Beugel als een groepering van verschillende reeds bestaande en vastgelopen gedachten die in de Europese samenwerking zijn opgekomen. Hij meent ook dat het onzin is om ongenuanceerd als doelstellingen van integratie te vermelden de optimale arbeidsverdeling en de volledige werkgelegenheid. Over de economische politiek is nog te weinig nagedacht. Bij het beoordelen van plannen moet men oppassen om niet in de oude liberale economie terecht te komen.
Bijgevoegd ook de bijlagen van Kymmell over 1) de ontwikkeling van achtergebleven gebieden, 2) internationale samenwerking op transportgebied, 3) Europese samenwerking op het gebied van van de energievoorziening, 4) samenwerking op het gebied van migratie en de vrije beweging van arbeiders in Europa.
Zie ook