Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01184
21-03-1955
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
59. Tijdens een kort geleden gehouden ambassadeursconferentie te Brussel heeft minister Larock een uiteenzetting gegeven inzake de Belgische zienswijze op het gebied van economische integratie. Het document (bijgevoegd) dat werd overhandigd, dateert al uit november 1954. Het plan beoogt het creëren van vrijhandelszones tussen de deelnemende landen. Vooralsnog wordt niet voorzien in een supranationaal orgaan, maar de mogelijkheid wordt bij een gunstiger politiek klimaat wel opengehouden. De grote verkeerswerken zullen worden aangepakt in het kader van de Europese Conferentie van Verkeersministers. Voorts voorziet het plan in ontwikkeling van onderontwikkelde gebieden (m.n. Z-Italië), samenwerking op het gebied van o.a. investeringen, een readaptatiefonds.
De eerste indruk is dat het gelijkenis vertoont met het pre-integratieplan van Blaisse.

Commentaar Luns: "Niet wereldschokkend."
Zie ook