Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01185
24-03-1955
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
703. Plan minister Larock.
Van der Beugel stuurt een notitie van Kymmell (bijgevoegd) door over de Belgische integratieplannan. Kymmell meent dat deze plannen weinig samenhang vertonen en nergens behoorlijk fatsoenlijk zijn uitgewerkt. Ze behelzen het instellen van een vrijhandelszone, het gezamenlijk entameren van openbare werken en projecten en het instellen van een readaptatiefonds. De beoogde vrijhandelszone typeert Kymmell als een klein stapje, waarvan het maar de vraag is of het wel aantrekkelijk is en of het de zaak niet op de verkeerde weg zou brengen. Het readaptatiefonds-idee is nog weinig uitgewerkt.
Zie ook