Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01190
23-07-1957
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
1112. A.s ministersconferentie in Brussel over EEG en vrijhandelszone.
T.a.v. de EEG zullen de werkzaamheden van de Interim Commissie worden besproken, de stand van zaken rond de ratificatie, de opbouw van de Europese Commissie, de zetel van de EEG. Hiervoor worden genoemd Parijs en Brussel.
Hoofdmotief voor de conferentie is de bespreking van de vrijhandelszone. De grootste moeilijkheid is dat men tot op heden nog geen duidelijk beeld heeft hoe men de vrijhandelszone wil hebben. Kymmell geeft een overzicht van de stand van zaken. Doel van de conferentie is dat de uitspraak moet worden gedaan dat de ministers persé de vrijhandelszone willen en dat zij met spoed de onderhandelingen willen entameren i.h.k.v de OEES. Over de inrichting moet volgens Kymmell nog geen uitspraak worden gedaan. Nederland zal moeten uitdragen dat zij om algemeen politieke en economische redenen de vrijhandelszone graag wil.
Bijgevoegd bijlagen over het werkprogramma van de EEG in het eerste jaar (II) en een notitie over de overzeese gebiedsdelen in de vrijhandelszone (IV).