Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01194
10-10-1950
Samenvatting
CVP/WP/Soc. 13. Kort verslag van de dertiende bespreking van de Sociale Commissie op 10 oktober 1950.
Besproken werd een nota van wijzigingen op het concept-rapport inzake de lonen.
Zie ook