Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01200
18-10-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Het stuk begeleidt de verslagen van de vergaderingen van delegatiehoofden van 11, 12, 14 en 15 oktober. Hierin werden op drie punten van Franse zijde voorstellen gedaan die afweken van de instructies van de Nederlandse delegatie.
1) De Fransen stellen voor de leden van de consultatieve commissie te laten benoemen door de Raad van Ministers die de vakverenigingsleden, werkgeversleden en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties aanwijzen.
2) De laatste week bleek dat Monnet ernstige bezwaren had tegen zijn eigen aanvankelijke voorstel tot instelling van regionale groepen als tussenschakel tussen de HA en de diverse ondernemingen. Van Duitse en Nederlandse zijde zijn minder rigoreuze voorstellen gedaan.
3) Tegen het Nederlandse voorstel voor een schaarsteregeling bestond van Duitse zijde bezwaar. Daarop hebben de Fransen voorgesteld de verdeling van schaarse producten door de Raad van Ministers bij unanimiteit te laten vaststellen en indien dit niet lukt door de HA.