Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01202
12-1950
Samenvatting
Aantekening voor ministers BuZa en EZ betr. institutionele en algemene bepalingen Plan Schuman.
De belangrijkste openstaande punten zijn de benoeming van de leden en president van de Hoge Autoriteit, het aantal leden van de HA en de zetelverdeling en stemverhoudingen in de Raad van Ministers en de Assemblée. Deze punten zullen geregeld moeten worden tijdens de ministersconferentie van januari 1951.
De Nederlandse delegatie heeft het standpunt ingenomen dat de leden van de Gemeenschappelijke Vergadering worden aangewezen uit de leden en plaatsvervangers van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Dit stuitte bij de andere delegaties op bezwaren. Voorts pleitte de delegatie voor een bepaling die uittreding uit het verdrag mogelijk moet maken. Met name de Fransen wilden de mogelijkheid van uittreding uitsluiten.