Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01206
10-05-1950
Samenvatting
N.a.v. het voorstel van Schuman wijst Van Kleffens erop dat dit plan uit oogpunt van vredesbevordering en met het oog op eventuele herleving van Duitse agressie zeer verbeterd zou worden door daarin ook de stikstofproductie te betrekken. In het voorjaar van 1943 heeft de Nederlandse regering hierover een nota aan de geallieerden aangeboden Deze nota moet zich nog in het Londens archief bevinden.
Om het plan voor Amerika verteerbaar te maken zouden hierin bepalingen ter voorkoming van onwenselijke kartelvorming moeten worden opgenomen. Het Nederlandse voorstel zou ongetwijfeld een sterke indruk maken.