Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01211
02-04-1951
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Memo Kohnstamm/Riphagen begeleidt twee aantekeningen van Spierenburg betreffende de samenstelling en werkwijze van de EGKS.
In de aantekening van 29/3 komen aan bod de Hoge Autoriteit, de Gemeenschappelijke Vergadering, de Raad van Ministers, de uittreding uit de Gemeenschap, de relatie met de Raad van Europa en de buitengewone zittingen van de Assemblée.
In het tweede stuk van 31 maart komen kleinere institutionele kwesties aan bod. Wat betreft de zetel wordt als aanvaardbaar geacht een regeling waarbij de Hoge Autoriteit in Parijs, de Gemeenschappelijke Vergadering in Straatsburg en het Hof van Justitie in Den Haag is gevestigd. Wat betreft de taal is er een voorkeur voor één taal, nl. Frans.