Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01214
02-11-1951
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening betreffende het voorstel van Schuman voor de vorming van een Europese Politieke Autoriteit.
Uit verschillende bronnen blijkt dat Schuman een nieuw voorstel voor federatieve eenwording wil doen. Schuman heeft het gelanceerd op 25 oktober in een rede voor de Buitenlandse Persvereniging.
Doel is het oprichten van een supranationale politieke Europese autoriteit, in feite een Europese federatie. Motief is dat het Europees leger onder gezag van een Europese autoriteit dient te staan, die over de inzet van het gemeenschappelijk leger beslist. Schuman had de voorkeur voor een Europees Parlement dat rechtstreeks bij algemeen kiesrecht werd gekozen. De Raad van Europa zou de modaliteiten van een dergelijk project moeten bestuderen.
In het stuk worden de commentaren vermeld.