Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01215
06-1951
Samenvatting
Betreft tweede zitting Interim-Commissie Schuman-Plan.
1) Zetel van de intstellingen. A) Statuut. Tijdens de eerste zitting is aan een commissie van juristen opgedragen een rapport op te stellen. Deze commissie constateerde dat instelling van een Europees territoir pas mogelijk is wanneer een volledige Europese federatie tot stand is gekomen. Voorlopig kan worden volstaan met een 'Headquarters Agreement', zoals tussen de VN en VS is gesloten. De Nederlandse delegatie heeft zich steeds gereserveerd getoond tegenover voorstellen voor een Europees territoir. De delegatie kan de conclusies daarom ook onderschrijven.
Met het door de Fransen aangekondigde projet d'accord kan de delegatie niet akkoord gaan, omdat het vooruitloopt op een ontwikkeling naar een politieke federatie. Dit ontwerp gaat uit van de veronderstelling dat hieraan uitsluitend de ondertekenaars van het Schuman-Plan zullen deelnemen.
Tijdens de eerste zitting van de Interim-Commissie gingen de delegaties, m.u.v. de Franse, akkoord met het compromis-voorstel om alle instellingen, m.u.v. het Hof, in dezelfde plaats te vestigen. Voorgesteld wordt de Nederlandse delegatie te machtigen het compromis-voorstel te aanvaarden.
T.a.v. de zetel is Nederland bereid vestiging in Belgiƫ te ondersteunen, maar Luik zal alleen gesteund worden indien de andere landen daarvoor geporteerd zullen zijn. De steun zal alleen worden verleend indien de Nederlandse wens tot vestiging van het Hof in Den Haag wordt gesteund.
2) Taal. De Commissie van Juristen heeft een systeem uitgewerkt dat de vier talen een gelijkwaardige positie geeft. Nederland heeft zich tot nu toe uitgesproken voor het aanvaarden van Frans als enige officiƫle taal.