Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De Europese Gemeenschappen.
Drees heeft een brief ontvangen van Burger, die het ontoelaatbaar vindt dat de regering zich neerlegt bij de mogelijjkheid dat geen van de drie presidenten van de gemeenschappen tot een socialistische partij zou behoren. Gesproken wordt ook vooral over de kandidatuut van Finet als voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.
Zijlstra herinnert eraan dat de vorige keer de ministerraad besloten heeft de voorkeur te geven aan Spierenburg boven Finet. Hij vindt Spierenburg ook veel beter. Met het aanwijzen van Finet als voorzitter van de EGKS zou Nederland er wel heel bekaaid vanaf komen, wat niet acceptabel is.
Besloten wordt de beslissing van de vorige vergadering te handhaven, waarbij de mogelijkheid wordt gelaten dat tenslotte Finet tot voorzitter van de EGKS wordt benoemd.
Zie ook