Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01223
14-02-1958
Samenvatting
3h. De Europese Gemeenschappen.
Luns heeft met Van der Beugel het Eerste Kamerlid Van Wingerden ontvangen, die pleitte voor uitbreiding van de Europese Commissie met één lid, die aangewezen moet worden door de vakverenigingen in de zes landen. De ministerraad voelt hier weinig voor.
Luns heeft verder vernomen dat men van Italiaanse zijde twee leden in het Hof wil hebben, als de president een Nederlander zou zijn.; in dat geval meent spreker, moet Nederland niet de president aanwijzen.