Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01225
07-03-1958
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. Vrijhandelszone.
De onderhandelingen over de vrijhandelszone lopen slecht. Van Franse zijde wil men niet tot een vrijhandelsgebied komen. Frankrijk heeft voorstellen gedaan die echter voor Nederland en Belgiƫ bezwaarlijk zijn, terwijl ook de Duitsers bedenkingen hebben. De Nederlandse bezwaren betreffen onder meer het Franse voorstel om pas met verlaging van de tarieven en verhoging van contingenten te beginnen drie jaar nadat ze in de EEG van kracht zijn geworden. Voorts stellen zij volledige harmonisatie van het economische en sociale beleid op de voorgrond. Nederland meent echter dat afbraak van handelsbelemmeringen primair moet zijn, terwijl de Fransen opteren voor een sectorgewijze behandeling. Verder willen zij overzeese gebiedsdelen van de vrijhandelszone uitsluiten., terwijl de landen wel geleidelijk zullen kunnen meeprofiteren van de preferenties die Engeland in de Gemenebestlanden geniet.
Vondeling meent dat de Nederlandse bezwaren krachtig aan de Fransen moet worden meegedeeld. Drees licht nog toe dat de vrijhandelszone alleen mogelijk is als de zes landen het eens zijn.