Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
12. Regeling voor de landbouw in de vrijhandelszone (brief Vondeling, 21-3-1958, nr. 8608).
Over deze kwestie denken de zes niet hetzelfde. Van Nederlandse kant staat men afwijzend tegenover de vraag of het landbouwbeleid in de vrijhandelszone geliberaliseerd moet worden. Dit op grond van de overweging dat er geen begin van overeenstemming is, dat dit het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EEG in gevaar kan brengen en dat er steeds het streven is om de bestaande toestand te fixeren. Volgens Van der Beugel moet gesteld worden dat de export en import van landbouwproducten niet mag afnemen.
Ook Zijlstra meent dat er een afspraak moet komen dat het bestaande handelsverkeer niet mag verminderen.
Zie ook