Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01232
03-04-1958
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3e. Europees verdrag inzake sociale zekerheid voor migrerende arbeiders (Brief Luns 1-4-1958, nr. 49033).
Suurhoff merkt op dat de Europese Commissie nog de eerste economische maatregelen moet nemen. Hij vraagt zich waarom de vaststelling van deze overeenkomst zoveel haast heeft. Drees meent ook dat het bezwaarlijk is op 15 april reeds te beslissen, dat dit verdrag als EEG-regeling zal gelden.
De raad concludeert:
1. Van Nederlandse zijde zal gezegd worden dat de regeling niet in de vergadering van 15 april maar in de volgende vergadering zal kunnen worden vastgesteld.
2. Dit geeft de gelegenheid in de betrokken Kamercommissies mededelingen te doen.
3. Sociale Zaken zal nog de artikelen van het in Rome ondertekende EGKS-verdrag, dat men nu als EEG-regeling wil vaststellen, doorlopen om te zien op welke punten nog aanpassingsregelingen nodig zijn.
4. Het EGKS-verdrag zal niet verder behandeld worden.