Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01238
09-05-1958
Samenvatting
9. Voorstel Europese Commissie inzake de vrijhandelszone (Brief Luns, 6-5-1958, nr. 66262).
Vondeling deelt mee, dat de vorige dag een bespreking van drie leden van de Europese Commissie en de zes landbouwministers heeft plaatsgevonden over aard en karakter van de conferentie van Stresa. Daar is overeenstemming bereikt.
Drees kijkt vreemd aan tegen de plannen voor de conferentie, nu men enerzijds overleg met de regeringen wil plegen, maar anderzijds de landbouworganisaties erbij betrekt. Vondeling antwoordt dat de ministers bevreesd waren dat hun handen tezeer door de organisaties gebonden zouden zijn. Verschillende regeringen zullen vertegenwoordigers van de organisaties slechts als technische deskundigen meenemen. Zijlstra meent dat de scheiding tussen gegevens verzamelen en overleg niet te maken valt. Hij meent dat ook de ministers van Economische Zaken op de conferentie aanwezig moeten zijn.
Zie ook