Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01239
23-05-1958
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3h. Aanwijzing Nederlandse kandidaat voor president Europese Hof.
Luns heeft mr. Van Kleffens meegedeeld dat de Nederlandse regering A.M. Donner kandidaat zal stellen voor het presidentschap van het Hof. Van Kleffens achtte het niet uitgesloten dat zou worden getracht een Italiaanse president te benoemen.
Drees merkt op dat de ministers van Buitenlandse Zaken aan Nederland stellig beloofd hebben dat de Nederlandse kandidaat tot president zou worden benoemd. Daar heeft Nederland recht op en men moet ook hierop blijven staan.
Luns heeft bij de constatering van Van Kleffens dat bij de benoeming van een Nederlander tot president de kansen voor plaatsing van de zetel in Den Haag nihil zullen zijn, geantwoord, dat de ministerraad zich dat wel bewust is.
Van Kleffens gaf te kennen lid van de Raad van State te willen worden.