Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01240
23-05-1958
Samenvatting
3j. De vrijhandel en de EEG.
Luns heeft samen met Zijlstra en Van der Beugel de raad van de EEG bijgewoond. Frankrijk kondigde aan gebruik te maken van de ontsnappingsclausules, die artikel 108 van het EEG-verdrag bij enstige betalingsbalansmoeilijkheden biedt. Commissievoorzitter Hallstein stelde zowel dit als het uitstel van de besprekingen over de vrijhandelszone als voldongen feiten te aanvaarden. Luns heeft als enige verzet hiertegen aangetekend, omdat de noodzaak van gebruik van de ontsnappingsclausule nog onvoldoende is aangetoond. Het moet duidelijk zijn, dat op deze wijze het vertrouwen in de Europese Commissie verloren gaat, waardoor Nederland, maar wellicht ook andere EEG-landen gedwongen zullen zijn lastige deelgenoten van de EEG te worden.
Voorts heeft Luns de indruk dat Monnet een rol speelt bij het bepalen van de zetel van de gemeenschap.