Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3e. De ontwikkeling in Frankrijk.
Luns verwacht, dat de politiek van de regering-De Gaulle zal waarschijnlijk zeer gericht zal zijn op de samenwerkende zes Europese landen met het doel deze eenheid te gebruiken tegen de andere deelnemers in de NAVO. Van der Beugel kreeg uit een gesprek met Müller-Armack de indruk dat de Duitse regering niet van zins is de vrijhandelszone te laten vallen. De verwachting is dat men van Franse zijde zeer sterk zal aandringen op kredieten voor de overzeese gebieden en op verkrijging van kredieten uit de kring van de zes. Nederland zal moeten instisteren op nakoming van het EEG- en Euratomverdrag en op de totstandkoming van de vrijhandelszone.
Zijlstra wijst erop dat Frankrijk herstel nodig heeft door de opening zan zijn grenzen, maar dat zullen de Fransen niet willen erkennen. Spreker is het met de minister-president eens, dat bij deze zaken keihard het eigen standpunt zal moeten worden verdedigd.