Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01246
20-01-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Vergadering Intergouvernementele Commissie op 15 en 16 januari.
Brief begeleidt het verslag. De landbouw vormde de hoofdschotel van de besprekingen. Van der Beugel beperkte zijn interventie tot het hoogst noodzakelijke, aangezien het Nederlandse standpunt nog vastgesteld moest worden. Tijdens de besprekingen bleek, dat vele landen nog geen idee hadden wat de landbouwregeling moest bevatten. Om een impasse te voorkomen is het gewenst dat Nederland binnenkort met voorstellen in de Zes zal komen, zodat de spoedige totstandkoming van een standpunt van de Zes kan worden bevorderd.
De Franse positie is weinig duidelijk. Zij kondigden eigen voorstellen aan
Maudling verwacht nog steeds dat in de zomer het ontwerp-verdrag gereed kan zijn. De Engelsen schijnen zoveel belang aan de totstandkoming van de vrijhandelszone te hechten, omdat zij de tariefafbraak in de vrijhandelszone parallel aan die in de EEG willen doen verlopen en omdat zij het verdracht niet te dicht vóór de verkiezingen in het Engelse parlement willen brengen.
Zie ook