Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01247
29-01-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag gecombineerde vergadering van de Raden van Ministers van EEG en Euratom op 25 januari 1958.
Behalve procedurele en institutionale kwesties vormde de deelname van de Europese Commissie aan de Vrijhandelszone-onderhandelingen het belangrijkste agendapunt.
Hallstein concludeerde dat de commissie unaniem van oordeel was dat de totstandkoming hiervan gewenst was en dat de EC hieraan constructief zou meewerken. Voorts dat het EEG-verdrag inzake de positie van de Commissie geen uitsluitsel gaf, omdat de onderhandelingen reeds gaande waren. De ministers waren van oordeel dat de Commissie op enigerlei wijze bij de onderhandelingen moest worden ingeschakeld.
De Fransen kondigden aan met eigen voorstellen te komen.
Een van de delegatieleden vernam dat binnen de Commissie het idee, dat de onderhandelingen over de vrijhandelszone vertraagd moesten worden totdat bepaalde zaken in de EEG in grote lijnen zouden zijn geregeld, definitief verworpen is. Men acht het essentieel dat de vrijhandelszone er komt. Gezien de gecompliceerdheid ziet men echter niet in dat deze zo snel mogelijk tot stand zal komen.