Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01248
21-02-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Vergadering van de Intergouvernementele Commissie voor de Vrijhandelszone op 17 en 18 februari te Parijs.
Voor de werkelijke onderhandelingen is het wachten op het Franse plan. Met behulp van de Europese Commissie zal getracht worden in maart tot een compromis te komen. Luns vermoedt echter dat de Franse voorstellen wel zeer minimaal zullen zijn in vergelijking met wat de andere EEG-partners als wenselijk en noodzakelijk achten. Onze pogingen moeten erop gericht zijn de Fransen te overtuigen van een redelijk standpunt.
De Europese Commissie benadert de vrijhandelszone positief, in de zin dat de zone een associatie is tussen de EEG en de overige OEES-landen. Luns vreest echter, gezien de komende Franse voorstellen, dat men naar een crisis toegaat, veroorzaakt door de Frans-Britse tegenstelling, waarbij moet worden geconstateerd dat de Britten veel flexibeler zijn dan de Franse.