Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
SER-Advies inzake fundamentele aspecten van de instelling van een vrijhandelsgebied.
De SER-commissie meent dat de EEG zich niet moet afsluiten van andere landen der vrije wereld, maar zoveel mogelijk dient open te staan voor vrije uitwisseling van goederen en diensten met deze landen. De commissie acht daarom speciale banden gewenst met de groep buiten de EEG staande Europese landen. Tevens stemt de commissie in met de gedacht dat de in te stellen samenwerking noch de uitvoering van het EEG-verdrag noch de werking van zijn instellingen afbreuk mag doen. Ook meent zij dat de voordelen die de zes EEG-landen elkaar hebben toegezegd, niet door andere Europese landen als discriminatie mogen worden aangemerkt. Tenslotte meent de commissie dat slechts d.m.v. een andere vorm van samenwerking dan het EEG-verdrag aan die andere landen overeenkomstige voordelen kan worden verleend, indien door die landen een aantal fundamentele verplichtingen wordt aanvaard.
Zie ook