Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01255
01-05-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de vergadering van de ministers van de zes over de Vrijhandelszone op 22 april j.l. te Brussel.
De bijeenkomst had - mede ivm de Franse kabinetscrisis - vooral een oriënterend karakter. Belangrijk was vooral de bereidheid om een zo groot mogelijke onderlinge overeenstemming tot stand te brengen. Belangrijk was het voorstel van Commissievoorzitter Hallstein dat de zes EEG-landen in het Comité-Maudling een voorlopig akkoord willen sluiten, waarbij de landen van de OEES zich zouden verplichten hun tarieven op 1-1-1959 met 10% te verminderen. Dit voorstel gaat uit van de veronderstelling dat het wel als uitgesloten moet worden beschouwd dat per 1-1-1959 een definitief akkoord over de vrijhandelszone in werking zal kunnen treden.