Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01264
26-09-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Vergadering van de ministerraad van de EEG over de vrijhandelszone van 18 t/m 20 sept. te Venetië.
Belangrijkste verandering is dat de Duitsers nu bereid zijn vergaande concessies aan de Fransen te doen en dat de Italianen en Belgen vrijwel geruisloos de Duitsers volgen. Uitvloeisel hiervan is dat alle landen zich, tegen het Nederlandse standpunt in, verklaarden vóór toepassing van de unamiteitsregel in de vrijhandelszone. Nederland heeft tenslotte deze regel aanvaard mits a) er een werkelijke vrijhandelszone tot stand komt, b) de mogelijkheid wordt opengehouden dat in de loop van de overgangsperiode de besluitvorming zich ontwikkelt in de richting van meerderheidsbeslissingen, c) binnen de zes het standpunt van de gemeenschap in bepaalde gevallen met meerderheid van stemmen kan worden aanvaard. Met steun van de Europese Commissie heeft Nederland als uitgangspunt gesteld dat de zes als eenheid in de vrijhandelszone moeten optreden, indien dit niet door één van de zes kan worden geblokkeerd. Hierover is geen overeenstemming bereikt. Te verwachten valt dat Nederland bij de volgende conferentie op 7 en 8 okt hierover niet veel steun van de andere landen mag verwachten.
Zie ook