Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01266
15-10-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Vergadering Maudling Comité op 20-31 oktober a.s.
Nederland acht het politiek en economisch van het grootste belang dat de vrijhandelszone tot stand komt. De zes dienen als eenheid te onderhandelen en in de vrijhandelszone op te treden. Deze zone kan slechts tot stand komen als de Britten belangrijke concessies doen maar als anderzijds de zes bij het stellen van hun eisen duidelijk tonen dat zij de vrijhandelszone inderdaad wensen.
Het verslag van de EEG-vergadering van 7-8 okt. (bijgevoegd) laat duidelijk zien waar het knelpunt ligt bij het maken van een gezamenlijk document van de zes voor de elf. De hoofdproblemen liggen op de terreinen van de instituten en de besluitvorming, alsmede bij het originevraagstuk, terwijl de landbouw, gemenebestpreferentie en de positie van de onderontwikkelde landen nog niet zijn behandeld.
Zie ook