Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01273
26-11-1958
Actoren
brief en memorandum
Samenvatting
Vrijhandelzonebesprekingen en voorlopige regeling.
De Coördinatie Commissie voor de Integratie en Vrijhandelszone heeft overleg gevoerd over de impasse waarin de besprekingen over de vrijhandelszone zijn geraakt en over de voorlopige regelingen die per 1-1-1959 moeten worden getroffen. Basis vormde het Benelux-voorstel en het Franse memorandum over deze materie.
Het Franse voorstel geldt voor onbepaalde tijd, terwijl in het Beneluxvoorstel de tariefverlaging van 10% maar voor 12 maanden geldig is. In de brief wordt uitvoerig stil gestaan bij het Franse memorandum en de Franse positie. Luns meent dat in ieder geval het overleg over de vrijhandelszone moet worden voortgezet. Wellicht kan een werkwijze zoals eerder gevolgd met de samenstelling van het rapport-Spaak worden gevolgd.
Bijgevoegd: Frans memorandum van 24 november.