Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01283
08-07-1959
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Plannen tot nauwere aaneensluiting tussen de landen van de OEES buiten de EEG.
Nadat begin 1959 zijn de onderhandelingen over een Europese Economische Associatie volledig tot stilstand waren gekomen zijn de landen buiten de EEG zich meer gaan interesseren voor nauwere onderlinge economische samenwerking. Zes landen presenteerden een plan voor een douaneunie, later werd gesproken over een vrijhandelszone van de zeven.
In de nota worden de plannen van de zeven uiteengezet en voorzien van commentaar. Of het plan kans van slagen heeft, hangt vooral af van Denemarken en Oostenrijk, die beide meer belang hebben bij export naar de EEG.
Conclusie is dat het effect van de totstandkoming van de vrijhandelszone van de zeven op de onderhandelingen over een Europese Economische Associatie nog onzeker is. Positief is wel de wil van de zeven om tot een brede associatie te komen en de Europese gezindheid, die eruit spreekt. Het zal thans zaak zijn dat de zeven rekening houden met de uiteindelijke doelstelling van een wijde Europese associatie en dat beide partijen zullen nalaten een antagoniserende houding aan te nemen.
Zie ook