Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01284
23-06-1965
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
Op 24 mei 1965 kwam de ministerraad van de EVA in Wenen bijeen, gedeeltelijk op niveau van de eerste ministers. Belangrijkste onderwerp was de verklaring van premier Wilson m.b.t toenadering tussen EEG en EVA. Voorafgaand aan de bijeenkomst had hij voorgesteld om een permanent comité van ministers van EVA en EEG op te richten met als taak de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Ten tweede zouden EEG en EVA ambassadeurs moeten uitwisselen. Met name de Scandinavische landen hadden kritiek op de voorstellen.
Wilson wees erop dat hoe langer de splitsing in Europa voortduurde, des te groter de moeilijkheden werden, die een brede Europese oplossing in de weg stonden. Toetreding tot de EEG was op dit moment niet mogelijk. Hij herhaalde nogmaals de vijf voorwaarden zie de Labour Party in 1962 voor toetreding had geformuleerd. Ook haalde hij het oude vrijhandelszone-plan weer van stal.
Van de overige EVA-landen was Denemarken nog het meest positief. Noorwegen legde de nadruk op versterking van de EVA, terwijl Zwitserland dit slechts in beperkte mate steunde.